Trets d'identitat

L’Institut GIOLA de Llinars del Vallès és un centre públic d’educació secundària i post-obligatòria del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

És un centre laic que es regeix pel pluralisme ideològic i religiós, en un clima de respecte per les opcions de cadascú. I s’hi fomenten tres valors fonamentals: el creixement personal, la convivència i la sostenibilitat.

Entenem la millora continuada i la qualitat com una eina per a satisfer les expectatives de tota la comunitat educativa.

El català és la llengua oficial i per tant és la utilitzada al centre com a llengua vehicular i d’aprenentatge del procés educatiu. Però en acabar l’ESO, els alumnes han de ser capaços d’expressar-se correctament tant en català com en castellà i tenir una competència adequada en llengües estrangeres.

Volem formar ciutadans capaços de viure, conèixer i integrar-se a la seva comunitat propera, així com al seu entorn geogràfic i sociopolític i, en darrere instància, al Món.

Aquests trets d’identitat es van forjant a través de:

La mediació i el diàleg .

L’educació emocional.

La participació dels delegats.

Les tutories individuals.

La bústia de queixes i suggeriments.

L’exigència del professorat vers l’alumnat, el foment del treball diari i la possibilitat de pujar nota.

L’Orientació acadèmica.