Política de qualitat

Entenem l’educació com un procés de formació integral de la persona, per tant la tasca educativa del professorat comprèn tant l’aspecte social, com el cultural i l’emocional. 

L’objectiu primordial de l’Institut Giola és satisfer les expectatives de les famílies i de l’alumnat pel que fa a la formació. La consecució d’aquest objectiu és responsabilitat de tota la comunitat educativa amb el seu compromís amb la qualitat i la millora contínua.

 

 Els mitjans per assolir aquest objectiu són:

 Ø      Implicar el conjunt de l’equip humà de l’Institut.

 A través de:

1.      Formació diversa.

2.      Difusió de bones pràctiques.

3.      Treball en equip i cooperació.

4.      Manteniment i millora de canals de comunicació.

5.      L'ús de les noves eines informàtiques de gestió.

 Ø      Potenciar la millora continuada i la qualitat com a un tret d’identitat fonamental del centre.

 A través de:

1.      Creació d’equips de millora oberts a la participació de qualsevol persona de la comunitat educativa.

2.      Anàlisi i reflexió de la pràctica docent que portin a la millora.

 Ø      Ser un centre de prestigi, de professorat competent, ben equipat, un centre amb un ambient tranquil i de diàleg, on s’impulsin projectes relacionats amb l’entorn, amb altres centres i amb les empreses.

 A través de:

1.         Predisposició de l’equip directiu a estudiar, recolzar i col·laborar en els  projectes d’innovació presentats pel personal del centre.

2.         Formació interna en les eines informàtiques necessàries en el centre així com en altres estratègies de dinamització pedagògica.

3.         Institucionalització de figures com el delegat de medi ambient, el mediador, l’educadora social entre d’altres.

4.         Foment de la participació en diferents convocatòries per promocionar l’excel·lència.

5.         Trobades amb representants de les empreses de la zona i amb l’ajuntament.

6.         Difondre i aportar la nostra experiència i reflexions a d’altres centres o entitats que ho demanin.

 L’equip directiu vetllarà i facilitarà l’assoliment d’aquest objectiu amb la seva
 gestió i amb els mitjans al seu abast, d’acord amb la normativa vigent.

Ø       Emprar el model e2cat com a eina per avançar en el camí de l'excel·lència.