Projecte educatiu

L’Institut GIOLA de Llinars del Vallès és un centre públic d’Educació Secundària Obligatòria i post-obligatòria del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
L’Institut Giola, com a escola pública catalana, es defineix com a inclusiva,  laica i respectuosa amb la pluralitat  però amb un caràcter propi.
El nostre centre es defineixen, tal i com diu la llei d’educació, d'acord amb els principis de qualitat pedagògica, de direcció responsable, de dedicació i professionalitat docents, d'avaluació, de retiment de comptes, d'implicació de les famílies, de preservació de l'equitat, de cerca de l'excel·lència i de respecte a les idees i les creences de l’alumnat i de llurs mares, pares o tutors.
És un centre certificat amb qualitat ISO 9901:2008  i en excel·lència, certificat e2cat.
L’oferta que ofereix el centre la decideix cada curs el departament d’ensenyament.
Segons el mapa escolar vigent, el centre té adscrit a l’ESO l’alumnat procedent dels centres públics de primària de Llinars del Vallès i Vilalba Sasserra. L’oferta de postobligatòria no té l’àmbit definit, els criteris d’assignació són els determinats pel departament d’ensenyament.

Podeu descarregar el document complet en l'enllaç


Descargas relacionadas