Procediments bàsics de funcionament

Introducció

Per facilitar el funcionament del centre,  hi ha un seguit de procediments bàsics de funcionament extrets de les Normes de Funcionament i Organització del Centre que volem compartir i facilitar-ne la lectura.

Us convidem a conèixer-los i a complir-los, formen part de la manera de ser i fer pròpia del Giola.