Projectes

Introducció

L’objectiu primordial de l’Institut Giola és satisfer les expectatives de les famílies i de l’alumnat pel que fa a la formació global a través de l’impuls de projectes relacionats amb l’entorn, amb altres centres europeus i amb les empreses i orientar-los i facilitar-los a arribar tant lluny millor. Així com oferir treballadors qualificats adequant-se a les necessitats empresarials de la zona pel que fa els cicles formatius que impartim.

L’Institut Giola és un centre obert a noves propostes alineades a l’assoliment del nostre objectiu així com al foment dels valors fonamentals: el creixement personal, la convivència i la sostenibilitat.