Reutilització de llibres

L'Associació de pares ha arribat a l'acord amb l'empresa Iddink per ferla reutilització dels llibres de text i així afavorir a les famílies amb un important estalvi econòmic.

IMPORTANT!

INFORMACIONS:

REUNIÓ INFORMATIVA EL 22 DE JUNY DEL 2015 A LES 20 HORES

· S'han lliurat a cada alumne/a els albarans de devolució.

Aquests albarans son nominatius i cada alumne ha de portar el seu, el dia de la devolució.

Els de 2n de btx s’envien directament al domicili dels alumnes.

Tots els albarans s’enviaran també per mail i es podran descarregar de la pàgina web de iddink, a partir del dia 1 de juny.

· Com tractar ecoBooks: https://www.iddink.es/?pagina=ecoBooks

· Com retornar els ecoBooks: https://www.iddink.es/?pagina=retornarEcoBooks

DESCARREGUEU LA CARTA INFORMATIVA