Projectes

Biblioteca

Les actuacions més importants dels últims anys han estat la reforma de la biblioteca, l’obertura d’aquest espai a totes les hores del pati així com la dinamització del Pla Lector que ha portat a una modificació de l’horari del centre i la formació de consulta del fons bibliogràfic tant el del centre com el de la biblioteca municipal.

En ha permès també tenir professorat amb aquesta formació  específica, els materials didàctics per  donar  suport  al  currículum,  el  procés  d’aprenentatge  del alumnes i la tasca dels docents i la dotació econòmica que ens ha permès tenir un ajuda d’una especialista que ens ha orientat i ajudat en fer de l’espai biblioteca una biblioteca.

Hi ha hagut un canvi com a centre donant molta importància a la lectura i el gust per llegit així com la millora de la comprensió i expressió oral i escrita. Entenem que aquest canvi va molt lligat a tota la filosofia del Puntedu.

A partir d’ara. el nostre interès està en anar avançant en la millora de la comprensió i expressió del nostre alumnat. Cada any hem fet una valoració del Pla Lector on, després de la reflexió, hem introduït propostes de millora que ens ha portat a engegar nous projectes vinculats a la millora dels resultats d’aprenentatge dels nostres alumnes.

Les propostes concretes pels propers cursos son:

o      Implicar més els departaments didàctics a l’hora de facilitar lectures per un dia a la setmana dins el marc del Pla Lector. Actualment només es treballen textos de divulgació científica.

o       Fer coincidir un dia del pla lector a cada grup que tinguin classe d’anglès per facilitar el treball del departament de lectura i comprensió en aquesta llengua.

o       Iniciar el treball per projectes a 1r d’ESO on els alumnes hagin de participar més activament en aspectes relacionats amb la recerca bibliogràfica, lectura i interpretació del que llegeixen.