Projectes

L'hort del Giola

El projecte de l’Hort de l’Institut Giola

L’actual hort de l’nstitut Giola és la culminació d’un procés que es va iniciar al llarg del curs 2009-2010. Han estat 3 anys en els quals s’ha passat d’un mètode d’agricultura integrada a un mètode d’agricultura ecològica.

En aquest estadi de l’hort els objectius que pretenem assolir són:

a. Aprendre a mitigar el canvi climàtic gràcies a activitats ecològiques de reciclatge, compostatge, estalvi energètic, autonomia alimentària sana ..

b. Aconseguir que les persones que participin coneguin un ofici: el d’horticultor, valorant amb això el treball diari dels productors agrícoles.

c. Aprendre a conèixer les relacions entre el medi ambient, plantes i animals, protegint i augmentant la biodiversitat (microorganismes en el

sòl per l'ús del compost, insectes per la plantació de plantes aromàtiques)

d. Aplicar, en la mesura del possible, els coneixements sobre matemàtiques, geometria, biologia, llenguatge, química, geografia, geologia, religions comparades, història....etc, a l’hora de la realització de les diferents activitats.

e. Aprendre a treballar en grup, fomentant amb això la cooperació, el diàleg i la tolerància que es necessiten per aconseguir la sinergia en les accions necessàries.

f. Produir un estat de relaxació i millora de l'estat del sistema nerviós i emocional...

g. Produir una millora en la relació intergeneracional a través d'una activitat conjunta de persones joves i grans ...En aquest sentit volem fomentar la

participació d’avis i pares d’alumnes en el manteniment i confecció del nostre hort.

h. Produir un augment de l'autoestima personal, a través del desenvolupament de les capacitats pròpies (jo puc, jo sóc capaç) i de pertinença a la comunitat.

i. Conèixer i saber cultivar un mínim de 15 espècies de plantes i espècies arborícoles.

j. Saber guarir malalties de les plantes amb plantes, evitant l’ús de pesticides i fertilitzants químics

k. Evitar, sempre que sigui possible, l’ús de maquinària basada en la utilització de combustibles fòssils.