PROVES EXTRAORDINÀRIES ESO SETEMBRE 2017

26/07/2017

DILLUNS DIA 4 DE SETEMBRE 2017
Exàmens Extraordinaris  ESO

A les 9

Català

Passadís 3

 

 

Responsable el departament corresponent

A les 10

Socials/ètica

A les 11

Ciències/Bio/Geo/FiQ

A les 12

Castellà

A la 13

EF / Valors

 

 

DIMARTS DIA 5 DE SETEMBRE 2017
Exàmens Extraordinaris  ESO

A les 9

Matemàtiques

Passadís 3

 

 

Responsable el departament corresponent

A les 10

Tecnologia/llatí

A les 11

Anglès

A les 12

Música/EVP

A la 13

Informàtica/Alemany

 

 
ALTRES DATES

LA REUNIÓ DE PARES AMB EL TUTOR DE GRUP (ESO i postobligatòria)

DIA 13 DE SETEMBRE A LES 10h

EL RETORN DELS LLIBRES A L’EMPRESA IDDINK

DIA 11 DE JULIOL DE 13:30 A 14h i de 15-17h

 

 
INICI DEL CURS

PRESENTACIÓ DEL CURS I INICI DE LES CLASSES

DIA 14 DE SETEMBRE A LES 8h