PROVES EXTRAORDINÀRIES 1r BATXILLERAT SETEMBRE 2017

26/07/2017

DIVENDRES DIA 1 DE SETEMBRE 2017
Exàmens Extraordinaris  Batxillerat

12:00 a 13:30

Ciències del món cont.

Educació física

Passadís 3

 

Responsable el departament corresponent

 

DILLUNS DIA 4 DE SETEMBRE 2017
Exàmens Extraordinaris  Batxillerat

 8 a 9:30

Filosofia

Passadís 3

 

 

Responsable el departament corresponent

9:30 a 11

Català

11 a 12:30

Matemàtiques i Matemàtiques aplicades

12:30 a 14

Biologia

Economia

Tecno Industrial

Literatura universal

 

DIMARTS DIA 5 DE SETEMBRE 2017
Exàmens Extraordinaris  Batxillerat

 8 a 9:30

Dibuix tècnic

Química

Economia

Passadís 3

 

 

Responsable el departament corresponent

9:30 a 11

Castellà

11 a 12:30

Anglès

12:30 a 14

Història món cont.

Física

Ciències de la Terra

Alemany

 
ALTRES DATES

LA REUNIÓ DE PARES AMB EL TUTOR DE GRUP (postobligatoria)

DIA 13 DE SETEMBRE A LES 10h

EL RETORN DELS LLIBRES A L’EMPRESA IDDINK

DIA 11 DE JULIOL DE 13:30 A 14h i de 15-17h

 
INICI DEL CURS

PRESENTACIÓ DEL CURS I INICI DE LES CLASSES

DIA 14 DE SETEMBRE A LES 8h