Servei Comunitari

Aquesta setmana començarà el Servei Comunitari a tercer d'ESO.
Es tracta d'una nova matèria que de manera gradual s'anirà aplicant a tots els centres de secundària, segons l'article 79.1 e) de la Llei d'Educació de Catalunya 12/2009
La finalitat del servei comunitari és garantir  que els   estudiants,  al   llarg   de   la   seva   trajectòria   escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.
Els objectius que planteja la llei per al servei comunitari són els següents:

•Desenvolupar la competència social i ciutadana, afavorint una actitud crítica i compromesa davant la societat, per tal d’esdevenir membres actius en una societat catalana democràtica i participativa.

• Desenvolupar habilitats relacionades amb el disseny i realització de projectes i amb el treball d’equip.

• Donar a conèixer a l’alumnat i les seves famílies la xarxa associativa i les entitats de l’entorn,  per tal de promoure la participació dels joves.

• Promoure el treball en xarxa entre els diferents agents educatius de l’entorn.

• Donar una resposta educativa a les necessitats emergents de l’entorn escolar.

• Augmentar la participació en el teixit associatiu i les entitats de caire social per fomentar el compromís amb la construcció d’una societat més justa, cohesionada i arrelada al territori.

Entre els mesos de novembre i abril, els nostres alumnes aniran a les escoles Damià Mateu i Salvador Sanromà per ajudar els alumnes de primària en l'aprenentatge de la lectura segons un mètode anomenat Glifing. Participaran en sis sessions, en grups de 4 a 6 (Damià Mateu) i de 8 a 12 (Sanromà), en horari extraescolar, de 15,00 a 16,30 h.